UPS – wprowadzenie

Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS – urządzenie lub system, którego funkcją jest podtrzymanie zasilania odbiorników (urządzeń elektrycznych lub elektronicznych) po zaniku napięcia w sieci energetycznej.

Taki typ zasilacza wyposażony jest najczęściej w akumulator ołowiowy lub litowy (baterię akumulatorów)  i w przypadku przerwy lub zakłóceń dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej urządzenie przełącza się na pracę z akumulatora. Czas podtrzymania zasilania wynosi od kilku minut do kilkudziesięciu godzin i zależy m.in. od obciążenia zasilacza oraz pojemności baterii akumulatorów.

Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza się ryzyko utraty danych znajdujących się aktualnie w pamięci operacyjnej komputera, a nawet uszkodzenia urządzeń pamięci masowej. Urządzenia typu UPS znajdują także zastosowanie w przypadku konieczności bezawaryjnej pracy innych urządzeń, np. urządzeń medycznych.