Oferta

 • naprawa zasilaczy UPS
 • naprawa zasilaczy UPS SCHRACK (RIELLO)
 • naprawa zasilaczy UPS APC SCHNEIDER
 • naprawa zasilaczy POWERWARE
 • naprawa zasilaczy UPS innych producentów
 • sprzedaż dostawa i instalacja zasilaczy UPS SCHRACK oraz APC
 • naprawa profesjonalnych zasilaczy impulsowych
 • naprawa zasilaczy do serwerów i stacji roboczych
 • wymiana akumulatorów w zasilaczach UPS
 • pomiary stanu baterii akumulatorów w zasilaczach UPS
 • pomiary parametrów akumulatorów miernikiem HIOKI
 • przeglądy okresowe baterii akumulatorów w zasilaczach UPS
 • diagnostyka stanu zasilaczy UPS
 • sprzedaż dostawa i instalacja akumulatorów do zasilaczy UPS
 • naprawa projektorów multimedialnych
 • naprawa przełączników KVM
 • naprawa telefonów VoIP CISCO
 • sprzedaż podzespołów do budowy sieci komputerowych
 • sprzedaż dostawa i konfiguracja ruterów klasy USG ZyXELL
 • konfiguracja bezpiecznego dostępu do Internetu
 • konfiguracja połączeń VPN-IPSec
 • konfiguracja zdalnego dostępu do dydaktycznych stanowisk laboratoryjnych
 • sprzedaż oprogramowania antywirusowego ESET
 • licencje ESET – nowe i przedłużenia
 • ….